Nhà hàng Trung Quốc phục vụ đồ ăn bằng máng trượt xoắn ốc

Nhà hàng Trung Quốc phục vụ đồ ăn bằng máng trượt xoắn ốc

Nhà hàng Trung Quốc phục vụ đồ ăn bằng máng trượt xoắn ốc

 
 
siêu thị ẩm thực ăn uống Trung Hoa phục vụ đồ ăn bằng máng trượt xoắn ốc

Video: SCMP

Nguồn: baobatdongsan.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *