Chợ thủ công tại Yemen chuyển sang buôn súng đạn vì nội chiến

Chợ thủ công tại Yemen chuyển sang buôn súng đạn vì nội chiến

Chợ thủ công tại Yemen chuyển sang buôn súng đạn vì nội chiến

 
 
Chợ thủ công tại Yemen chuyển sang buôn súng đạn vì nội chiến

Video: AFP

Nguồn: baobatdongsan.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *